Over ons

Wie zijn wij

‘Stichting Limburg Climbing’ is per 1 mei 2021 de nieuwe naam van het sporttakplatform voor de klimsport in Limburg, voorheen ‘Stichting EFSC’. Met deze naamsverandering wil de stichting, in lijn met provinciaal beleid, beter duidelijk maken waarvoor we staan en meer bekendheid krijgen.  

Limburg Climbing ondersteunt en stimuleert de klimsport voor iedereen in de regio door een bijdrage te leveren aan talentontwikkeling, evenementen en initiatieven.   

Het sporttakplatform ondersteunt het Limburgs Talent Opleidingscentrum Sportklimmen (TOC), waar talentvolle klimmers extra training en begeleiding krijgen om zich te ontwikkelen tot topsporter.  

Verder wil Limburg Climbing iedereen in de regio in aanraking laten komen met de klimsport. Dit doen we middels het ondersteunen van (bestaande) klimevenementen in de regio. Deze evenementen bestaan onder andere uit wedstrijden, ‘challenges’, workshops, ‘clinics’ en/of lezingen waar iedereen aan kan deelnemen.  

Naast talentontwikkeling en evenementen is er bij Limburg Climbing ook ruimte voor het ondersteunen van nieuwe initiatieven binnen de klimsport. Limburg Climbing wil daarmee innovaties stimuleren die klimmen als sport verder brengen. 

Over ons

Wat doen wij

Stichting Limburg Climbing is het sporttakplatform voor sportklimmen. Het sporttakplatform heeft een dagelijks (vast) bestuur. Het stichtingsbestuur bestaat momenteel uit vier leden.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het door Limburg Climbing gevoerde beleid. De stichting is een non-profit organisatie en de bestuursleden zijn onbezoldigd. Formele vertegenwoordiging van de stichting gebeurt statutair te allen tijde door minimaal twee bestuursleden. Voor ieder van de aandachtsgebieden zijn door het bestuur werkgroepen samengesteld:

Een sterke topsport kan niet zonder breedtesport en voldoende aanwas van talent en kwaliteit. Die aansluiting kan en moet nog veel beter gemaakt worden. In 2020 moet er met ondersteuning van de NKBV kwalitatief een hoogstaande jeugdopleiding beschikbaar zijn voor talenten op lokaal en regionaal niveau. Deze biedt diverse trainingen voor diverse doelgroepen en niveaus, waardoor doorstroom naar de top mogelijk is en voor ieder niveau aanbod op maat is (mini-talentpiramides).

In Limburg traint een talententeam dat is voortgekomen uit de brede basis van de jeugdopleiding. De leden van dit team behoren tot de nationale en regionale top, nemen deel aan de nationale competitie en draaien af en toe mee met internationale (IFSC) competities. De talentengroep bestaat uit enkele senioren, maar voornamelijk jeugd-klimmers, waarvan enkelen een LOOT-status en meerderen een RS-2 status van Topsport Limburg hebben.

In Limburg worden al geruime tijd diverse wedstrijden en evenementen georganiseerd op verschillende niveaus. In Sittard is in 2018 voor de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis het Nederlands Kampioenschap (NK) Speedklimmen georganiseerd. Limburg heeft zijn nek uitgestoken en kan met recht zeggen dat ze hiermee vooroploopt in de ontwikkeling van de klimsport in Nederland.

Er is in Limburg momenteel sprake van een hoogwaardige klim-infrastructuur en een positieve betrokkenheid van de klimhallen bij de ontwikkeling van de sport.

Kliminfrastructuur in Nederland is hoofdzakelijk commercieel van aard. Hierin schuilt een risico dat commerciële belangen worden vermengd met het algemeen belang van de ontwikkeling van de klimsport. Anderzijds biedt deze commerciële context van de klim-infrastructuur kansen voor de ontwikkeling van de sport in termen van continuïteit, professionaliteit en innovativiteit. Dit vereist een open dialoog met de klimhallen en het non-profit veld om met subsidies de kwaliteit van commercieel onrendabele investeringen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de sport mogelijk te maken.

Topsport en sportmedische begeleiding zijn niet los van elkaar te zien. Limburg Climbing wil inzetten op het verbinden en ontsluiten van de juiste kennis en expertise die nodig zijn om onze Limburgse sportklimtalenten maximaal te kunnen ondersteunen. Wij zien daarin een belang van aanhaking op bestaande structuren zoals kennisplatforms van Topsport Limburg, het CIOS en de reeds aangehaakte paramedici (fysiotherapeuten, etc.). Daarnaast wil de stichting zich inspannen om ook Maastricht University c.q. het Academisch Ziekenhuis Maastricht aangehaakt te krijgen met expertises onder meer op het vlak van bewegingsfysiologie en voedingsdeskundigheid.

De werkgroepen bestaan uit minimaal één bestuurslid, aangevuld met andere vrijwilligers.

Iedere werkgroep is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de voortgang en ontwikkeling van het betreffende aandachtsgebied. Het bestuur zorgt voor de samenhang en de afstemming met partners, zoals topsport Limburg, het Huis voor de sport, de klimhallen, sportklimbond NKBV, Provincie Limburg, Limburgse gemeentes, DAV NordRhein-Westfalen en KBF (Vlaamse klimbond).

Daarnaast heeft Limburg Climbing een vaste raad van adviseurs, met daarin de voornaamste en meest actieve partners uit het provinciale sportklimveld. Deze adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de Limburgse klimhallen en klimverengingen, NKBV Regio Limburg en vertegenwoordigers namens de trainers, ouders en klimmers van het Talenten Opleidingscentrum (TOC). De adviesraad voorziet het bestuur van Limburg Climbing gevraagd en ongevraagd van advies.

Vertrouwenspersoon

Er is vanuit Limburg Climbing ook een vertrouwenspersoon beschikbaar.
Wanneer nodig neem contact op met:

Amanda Klein
Prettig Werken
www.prettigwerkenlimburg.nl
info@prettigwerkenlimburg.nl
06-44474692

Informatie over ons beleid

Gedragscode voor de functionarissenAanname beleid van de functionarissen